Czy rozwódki mogą się ubiegać o alimenty od byłych mężów?

2017-03-31
Czy rozwódki mogą się ubiegać o alimenty od byłych mężów?

W sytuacji, gdy sąd ogłasza rozwód, dochodzi do rozpadu małżeństwa. Nie oznacza to jednak, że zostają automatycznie zerwane wszystkie więzi między małżonkami.

Kiedy ubegać się o alimenty?

Prawo chroni w szczególności te osoby, których sytuacja materialna po rozwodzie ulega znacznemu pogorszeniu. Mają one wówczas prawo ubiegać się o alimenty.

Małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa razem dbają o zaspokajanie potrzeb rodzinnych. Natomiast gdy jedna ze stron uchyla się od tego obowiązku, druga strona może wystąpić o alimenty. Nie oznacza to jednak, że po rozwodzie obowiązek ten może zostać zaniechany. Warto skorzystać z porady adwokata, na przykład pracującego w kancelarii kb-adwokaci.pl. Na pewno pomoże nam on zachować odpowiednią ciągłość finansową także w sytuacji, gdy będziemy już po rozwodzie.

 

Niedostatek po rozwodzie

Kobieta, która po rozwodzie znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się od byłego męża o wsparcie finansowe. Pod warunkiem jednak, że nie została uznana w trakcie rozprawy rozwodowej za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa. Wyrok sądu musi więc zapaść albo bez orzekania o winie, albo o winie obydwu stron.

Warto zastanowić się również, czym tak naprawdę jest niedostatek. Jest to stan, w którym własnymi silami nie jesteśmy w stanie zaspokoić swoich potrzeb życiowych. Do najczęstszych przyczyn niedostatku zalicza się niemożność podjęcia pracy zarobkowej ze względu na problemy zdrowotne lub konieczność opieki nad małoletnimi dziećmi, a także brak kwalifikacji zawodowych do wykonywania odpowiedniej do wieku i posiadanych umiejętności pracy.

Przepisy nie określają, jakie potrzeby powinien w ramach alimentów zaspokajać były małżonek. W końcu potrzeby materialne oraz niematerialne każdego człowieka są różne. Sąd w takich sytuacjach indywidualnie bada stan rzeczy. Należy pamiętać, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie może jednak domagać się, by były partner spieniężył cenne pamiątki rodzinne czy zabytki. Sąd na takie rozwiązanie na pewno się nie zgodzi.Komentarze