Ciąża - trzy trymestry krok po kroku

2017-07-28
Ciąża - trzy trymestry krok po kroku

Ciąża to pierwsze chwile matki z dzieckiem. Co prawda oboje się nie widzą ani nie słyszą, ale siebie czują. Oto, jak krok po kroku przebiega okres ciąży.

Ciąża, czyli między poczęciem a porodem

Ciąża to czas, gdy w organizmie matki rozwija się dziecko. Czas ten trwa czterdzieści tygodni, czyli dziewięć miesięcy. Dzieli się on na trzy trymestry trwające po kwartał. Zaczyna się od zapłodnienia, czyli połączenia żeńskiej komórki jajowej z męską komórką plemnikową. Tworzy się wówczas zygota, która w wyniku podziałów tworzy zarodek przekształcający się z czasem w płód. Proces wzrostu i rozwoju dziecka w łonie matki kończy się porodem. Wszystko to dzieje się w ramach rozmnażania, czyli jednej z podstawowych funkcji życiowych, polegającej na reprodukcji kolejnych organizmów i przetrwaniu gatunku.

 

Ciąża pojedyncza a ciąża mnoga

Ciążę pojedynczą określa się jako okres, w czasie którego w organizmie matki rozwija się jedno dziecko. Ciążę mnogą z kolei określa się jako okres, w czasie którego w organizmie matki rozwija się dwoje lub więcej dzieci. Do ciąży pojedynczej dochodzi przez połączenie jednej komórki jajowej z jedną komórką plemnikową. O połączenie się z jajeczkiem walczą miliony plemników, wygrywa tylko jeden. Ciążę mnogą powoduje połączenie jednej komórki jajowej z dwoma lub więcej plemnikami albo połączenie jednej komórki jajowej z jedną komórką plemnikową i szybkie podzielenie się jednej zygoty na dwie. W pierwszym wypadku rodzą się bliźniacy jednojajowi, w drugim bliźniacy jednojajowi. Płód zawsze rozwija się w macicy; gdy jednak rozwija się poza nią, dochodzi do poronienia.

 

Trymestr pierwszy

Trymestr pierwszy przypada na pierwszy kwartał ciąży. Dwie komórki płciowe, określane jako gamety, łączą się w jedną komórkę, określaną jako zygota. Zygota zaczyna się dzielić, tworząc zarodek. Dzieje się to etapowo. Najpierw pojawia się bruzdkowanie, które tworzy blastocystę, czyli ścianę otaczającą węzeł zarodkowy. Następnie gastrulacja, która tworzy warstwy komórek określanych jako listki zarodkowe: zewnętrzną – ektodermę, wewnętrzną – endodermę, środkową – mezodermę. Wreszcie następuje organogeneza, czyli proces tworzenia się zalążków organów z konkretnych listków zarodkowych. Z ektodermy tworzy się układ nerwowy, układ wydzielniczy i układ pokarmowy, z endodermy tworzy się układ oddechowy, a z mezodermy układ krążenia, układ rozrodczy, układ mięśniowy, kostny, wydalniczy i pokarmowy. Wraz z wykształceniem się zalążków wszystkich organów kończy się okres zarodkowy i zaczyna się okres płodowy. Ostatecznie tworzą się również błony płodowe, czyli kosmówka i owodnia, przyczyniające się do rozwoju w macicy łożyska, w którym wzrasta i rozwija się płód.

 

Trymestr drugi oraz trzeci

Drugi i trzeci trymestr przypada na drugi i trzeci kwartał ciąży. Gdyby porównać rozwijające się w matce dziecko do rośliny, to pierwszy trymestr byłby kiełkowaniem, a drugi i trzeci trymestr - wzrastaniem i rozwijaniem się. Wszystko, co zaczęło się wykształcać, teraz kształtuje się ostatecznie. Najpierw układ nerwowy z mózgiem oraz układ krążenia z sercem. Na końcu rozwija się układ oddechowy z płucami. Wówczas to płód staje się gotowy do wyjścia ze środowiska wodnego (w końcu żyje wśród wód płodowych) do środowiska lądowo-powietrznego, w którym przyjdzie mu żyć. Obraca się do pozycji wyjściowej, z czasem napiera - i w końcu dochodzi do porodu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o poszczególnych trymestrach ciąży? Zobacz na kalendarz.Komentarze