Czy posyłać malucha do Pierwszej Komunii Świętej?

2017-11-23
Czy posyłać malucha do Pierwszej Komunii Świętej?

Maj to czas, gdy trzecioklasiści przystępują do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Przygotowania ruszają jednak już w październiku. To, czy maluch podejdzie do sakramentu, zależy w sporej mierze od dorosłych. Czy warto go jednak posyłać do komunii?

Kręgi kulturowe

Na naszą jedną rzeczywistość składają się dwie sfery, mianowicie natura i kultura. Natura stanowi to, co zastaliśmy na świecie, a kultura to, co stworzyliśmy na nim. Na kulturę składają się religia, etyka, sztuka, rzemiosło i nauka. W każdym zakątku świata panuje jakaś inna kultura. Na przykład pod względem wyznaniowym Europa pozostaje chrześcijańska, Bliski Wschód żydowski i muzułmański, a Azja hinduska. Ale zwróćmy uwagę na nasz region: tak oto w Rosji panuje prawosławie, w Niemczech i Czechach protestantyzm, a w Polsce katolicyzm. Czy nam to się podoba, czy nie, chrześcijaństwo/katolicyzm kształtowało, kształtuje i zapewne będzie kształtować w jakimś stopniu naszą kulturę.

 

Siedem sakramentów

Wyznania chrześcijańskie uznają sakramenty za widzialny znak, widzialną łaskę niewidzialnego Boga; w katolicyzmie wyróżnia się siedem sakramentów. Jako sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego traktuje się chrzest, bierzmowanie i komunię. Jako sakramenty uzdrowienia traktuje się pokutę i namaszczenie. Jako sakramenty w służbie społecznej traktuje się z kolei małżeństwo i kapłaństwo.

 

Kwestie wyznaniowe

Rozważmy pod kątem wyznaniowym, czy warto posyłać malucha do Pierwszej Komunii Świętej. Jeżeli podajemy się za katolików, to powinniśmy pozostawać nimi nie tylko teoretycznie, ale też praktycznie, a przede wszystkim zawsze, a nie kiedy nam się to podoba. Nie chodzi tylko o uczęszczanie na mszę w niedzielę i święta, ale o życie w zgodzie z przykazaniami i szerzenie miłości. Posyłanie swoich pociech do sakramentów to nie prawo, ale wręcz obowiązek w takim wypadku.

 

Kwestie obyczajowe

Rozważmy pod kątem obyczajowym, czy warto posyłać malucha do Pierwszej Komunii Świętej. Jeżeli jesteśmy wierzący lub mamy sceptyczne nastawienie do wiary, a nawet gdy jesteśmy niewierzący, nie licząc oczywiście przypadków, gdy jesteśmy innego wyznania, to również powinniśmy posłać malucha do sakramentów. Po pierwsze dlatego, że on jako osoba dorosła sam zdecyduje o swojej wierze; ale lepiej go wyposażyć we wszystkie sakramenty, które przyjmuje się w wieku młodzieńczym. Po drugie dlatego, że gdy inni idą do komunii, przeżywają te przygotowania i to święto, ubierają się w specjalne stroje, to nasza pociecha zapewne nie chciałaby odstawać od swoich kolegów i przyjaciół, więc niech nie odstaje.

 

Wnioski końcowe

Wielki myśliciel Blaise Pascal założył kiedyś, że warto wierzyć w Boga. Bo jeżeli On nie istnieje, to wierzenie w Niego nie zaszkodzi, a jeżeli On istnieje, to brak wiary jednak zaszkodzi. Tymi słowami chyba najlepiej zakończyć nasze rozważania odnośnie do posyłania maluchów do sakramentu Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.

Więcej o dylematach rodziców dowiesz się tutaj.Komentarze