Nauczanie oraz wychowanie - procesy zachodzące jednocześnie

2017-12-18
Nauczanie oraz wychowanie - procesy zachodzące jednocześnie

Wychowanie oraz nauczanie uchodzą za dwie strony jednego medalu. To procesy, który najpierw zachodzą w rodzinie, a następnie w szkole, przygotowując nas ostatecznie do życia oraz do pracy. Przyjrzyjmy się bliżej tym procesom. Dlaczego okazują się one dla nas tak bardzo ważne?

Środowisko przyrodnicze oraz społeczne

Choć wydaje nam się, że żyjemy w jednym środowisku, to tak naprawdę żyjemy w dwóch. Po pierwsze, w środowisku przyrodniczym, a po drugie - w środowisku społecznym. Środowisko przyrodnicze to natura, wszystko to, co człowiek zastał na Ziemi. Środowisko społeczne z kolei to kultura, a więc wszystko to, co człowiek wytworzył. Jako kulturę postrzega się sztukę, rzemiosło, etykę, religię i naukę – tych pięć filarów sprawia, że żyjemy w cywilizowanym świecie. Cywilizacja ta polega na tym, że ludzie panują nad środowiskiem przyrodniczym i tworzą coraz bardziej zorganizowane środowisko społeczne. W rezultacie poprawiamy komfort życia, ale aby jednostka umiała żyć w społeczeństwie, trzeba ją odpowiednio wykształcić.

 

Proces socjalizacji

Każdy z nas żyje w jakiejś społeczności. Tak więc jednostki tworzą społeczeństwa. Aby jednak w tym społeczeństwie żyć, trzeba przejść proces socjalizacji. Socjalizacja trwa przez całe nasze życie, od narodzin aż do śmierci, co nie zmienia faktu, iż najintensywniej przebiega we wczesnych latach. To proces nabywania przez określoną jednostkę systemu wartości, norm, jak również wzorców zachowań, obowiązujących w określonej społeczności. Za proces socjalizacji początkowo odpowiada rodzina, a z czasem nauczyciele i wychowawcy.

 

Wychowanie oraz nauczanie

Na socjalizację, która przygotowuje nas do życia w otaczającym świecie, składają się dwa procesy. Pierwszy to wychowanie, a drugi - nauczanie. Oba powinny przebiegać paralelnie.

 

Krok pierwszy – wychowanie

Wychowanie to postępowanie wykwalifikowanego wychowawcy z danym wychowankiem w celu ukształtowania go pod względem fizycznym, psychicznym oraz moralnym. Za proces wychowania w pierwszych etapach życia dziecka odpowiada matka, ojciec, dziadkowie, z czasem zajmują się tym nauczyciele i wychowawcy. Dziedzinę nauki zajmującą się procesem wychowania stanowi pedagogika.

 

Krok drugi – nauczanie

Nauczanie polega na wyposażaniu ucznia w określone treści nauczania na podstawie programu edukacyjnego. Podobnie jak przy wychowywaniu, kluczową rolę odgrywa w tym procesie najpierw rodzina, a następnie grono pedagogiczne. Dziedzinę nauki zajmującą się procesem nauczania stanowi dydaktyka.

Dowiedz się więcej na ten temat na: https://www.tatento.pl/aa/80/wychowanie-dziecka.Komentarze