Praca w ciąży

2019-04-15
Praca w ciąży

Okres ciąży wiąże się z licznymi wyrzeczeniami. Część kobiet rezygnuje z wykonywania zawodowych obowiązków w bardziej zaawansowanych stadiach ciąży. Ale czy rzeczywiście rezygnacja z pracy jest nieodzowna?

Wiele kobiet w ciąży czuje się na tyle dobrze, że jest w stanie bez problemu wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Duże znaczenie ma oczywiście rodzaj wykonywanej pracy. Jeśli nie jest to eksploatująca praca fizyczna i nie wiąże się ze zbytnim stresem, nie ma właściwie przeciwwskazań do jej kontynuowania po zajściu w ciążę. Co innego w przypadku, gdy ciąży towarzyszą dolegliwości wskazujące na określone choroby i schorzenia.

 

O czym powinna pamiętać każda przyszła mama?

Niezależnie od stanu zdrowia i samopoczucia, każda przyszła mama powinna szczególnie na siebie uważać, by nie zaszkodzić rozwojowi płodu. Niektóre zawody w większym stopniu niż inne obciążają organizm – z uwagi na ten fakt Rada Ministrów 1 maja 2017 roku wcieliła w życie projekt zawierający między innymi „wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet spodziewających się dziecka i matek karmiących”. Warto go przejrzeć, by sprawdzić, czy można, czy też nie pozwolić sobie na opóźnienie urlopu macierzyńskiego.

 

Czas pracy przy komputerze

Zanim weszły w życie nowe przepisy, ciężarne kobiety mogły pracować przed komputerem co najwyżej 4 godziny dziennie. Obecnie przyjmuje się, że pracownice będące w ciąży nie mogą spędzać przed komputerem więcej niż 45 minut w ciągu jednej godziny. W każdej godzinie pracy ciężarna kobieta ma prawo do 15-minutowej przerwy. Jest to podyktowane troską o prawidłowy rozwój płodu oraz zdrowie przyszłych mam – wiadomo, że praca siedząca stanowi duże obciążenie dla układu mięśniowo-szkieletowego, a częste przerwy znacznie je zmniejszają.

 

Praca stojąca

Przed wejściem w życie nowych przepisów ciężarna kobieta wykonująca pracę stojącą nie mogła pracować dłużej niż 3 godziny w ciągu doby. Od maja 2017 roku po 15 minutach wykonywania obowiązków ma prawo do 15-minutowej przerwy.

 

Pamiętaj, że Twój pracodawca zobowiązany jest do respektowania Twoich przywilejów i nie ma prawa wymagać od Ciebie zrzeczenia się ich. By móc się nimi cieszyć, należy dostarczyć pracodawcy stosowne zaświadczenie lekarskie, które będzie podstawą do uznania Twoich praw.

 Komentarze