Jak wychować samodzielnie syna?

2019-05-29
Jak wychować samodzielnie syna?

Samotne macierzyństwo jest dużym wyzwaniem. Wymaga determinacji i wielu wyrzeczeń. Problem komplikuje się szczególnie w przypadku, gdy matka musi wychować samodzielnie syna.

W rodzinie, w której brakuje ojca, matka musi przejąć na siebie część jego obowiązków. Dziecko otoczone zewsząd przez same kobiety – mamę, babcię, ciocię, panią w przedszkolu – ma utrudnione zadanie w stopniowym stawaniu się mężczyzną. Brak męskiego wzorca może zaważyć na jego prawidłowym rozwoju psychicznym i emocjonalnym. Dlatego ważne jest, by być uwrażliwionym na potrzeby takiego dziecka, a także mieć świadomość wymagań, jakie stawia przed nim życie.

 

Brak ojca w rodzinie

Dziecko wychowywane przez samotną matkę znalazło się w tej sytuacji albo wskutek śmierci ojca, albo wskutek porzucenia. Są to najczęstsze ewentualności. W grę wchodzi również sytuacja, w której ojciec mimo chęci opiekowania się dzieckiem na mocy wyroku sądowego nie ma do tego prawa. W przypadku śmierci dziecko nie ma podstaw, by doszukiwać się w sobie skaz, które mogły skłonić ojca do odejścia. Z psychologicznego punktu widzenia jest to więc sytuacja najbezpieczniejsza. O wiele trudniej poradzić sobie ze świadomością, że zostało się przez rodzica porzuconym. Zadaniem matki jest wtedy nie dopuścić do tego, by w dziecku ugruntowało się przekonanie o własnej winie. Jeśli dziecko mimo rozwodu rodziców utrzymuje z ojcem kontakt, nie ma potrzeby, by na siłę szukać dla niego kogoś, kto będzie stanowił dlań wzorzec.

 

Dawaj przykład i zadbaj o siebie

Inaczej rzecz się ma w przypadku, gdy ojciec nie interesuje się synem. W takiej sytuacji matka powinna mieć świadomość, że jest dla swojego dziecka najważniejszym wzorcem. Dziecko będzie w przyszłości o tyle samodzielne i odważne, o ile samodzielna i odważna będzie ona. Nie powinno się też obarczać syna odpowiedzialnością za własne powodzenie życiowe. Poświęcenia poświęceniami, ale jeśli zaniedbasz samą siebie, możesz świadomie lub nieświadomie winić dziecko za swoją frustrację. Dlatego nie rezygnuj z nawiązywania nowych relacji. Nie pozwól, by Twój syn stał się dla Ciebie substytutem partnera. To nie będzie zdrowe ani dla niego, ani dla Ciebie.

 

Samotne macierzyństwo niesie ze sobą wiele trudności, ale daje również ogromną satysfakcję. Grunt to śmiało patrzeć w przyszłość i wiedzieć, gdzie przebiega granica między koniecznymi wyrzeczeniami a samozatraceniem. Pamiętaj, że Twoje poczucie szczęścia lub nieszczęścia będzie udzielało się również Twojemu dziecku.

 Komentarze