Jak kłótnie rodziców wpływają na psychikę i organizm dziecka?

2020-01-17
Jak kłótnie rodziców wpływają na psychikę i organizm dziecka?

Wiele dzieci jest świadkami kłótni swoich rodziców. Niektórzy rodzice kłócą się niemal codziennie, w innych rodzinach kłótnie na oczach dzieci zdarzają się zdecydowanie rzadziej. Każda sytuacja tego typu wpływa destrukcyjnie na zdrowie psychiczne dziecka.

Gdy rodzice kłócą się ze sobą, dzieciom często towarzyszy poczucie winy. Zwłaszcza starsze dzieci, rozumiejące sens poszczególnych przekazów i powód awantur, obarczają się winą za zaistniałą sytuację. Dziecko myśli, że rodzice pośrednio lub bezpośrednio kłócą się z jego powodu. Nawet jeśli sprzeczka dotyczy zgoła innej kwestii, młody człowiek doszukuje się w niej swojej roli.

 

Krzyki rodziców – co dzieje się z dzieckiem?

Organizm dziecka reaguje na krzyk rodziców jak na konkretne zagrożenie. W ciele następuje mobilizacja umożliwiająca obronę i przetrwanie. Oddech dziecka staje się płytszy, przyspiesza praca serca. Maluch może odczuwać ból brzucha lub ścisk w żołądku.

Dzieci bardzo często zastygają bez ruchu, a także uciekają – jest to efekt działania mechanizmu obronnego wyzwalanego w kryzysowych okolicznościach. Częste kłótnie sprawiają ponadto, że dziecko żyje w permanentnym stresie i lęku, by nie powiedzieć – w strachu. Stres ma fatalny wpływ na psychikę i zdrowie dziecka. Strach powoduje zaś, że organizm funkcjonuje w trybie obronnym.

 

Agresja lub wycofanie

Gdy rodzice nie radzą sobie z własnymi emocjami i zaczynają kłócić się nawet w obecności dziecka, ono również może mieć problem z nazywaniem i kontrolą własnych emocji. Męczący je stres, poczucie winy i nieumiejętność poradzenia sobie z tą sytuacją prowadzą do dwojakich zachowań. Dziecko może uciekać w samotność i odosobnienie lub wykazywać akty agresji.

Obie postawy biorą się z towarzyszącego dzieciom na co dzień lęku oraz niskiego poczucia własnej wartości. Nawet dzieci agresywne, krzykliwe i wydające się pewnymi siebie mogą mieć w rzeczywistości bardzo niską samoocenę. Ma to oczywiście przełożenie na ich przyszłe, dorosłe życie.

 Komentarze